Współpraca

Instytut, w ramach realizacji działań badawczych, naukowych i popularyzacyjnych, współpracuje m.in. z Łódzkim Domem Kultury, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym i Polskim Instytutem Antropologii.

Przykłady innych projektów we współpracy:

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Śródmieście. Filia nr 5
http://bibliotekaprzywschodniej.blogspot.com

Cykl warsztatów etnoanimacyjnych dla dzieci i młodzieży pod wspólnym tytułem „Warsztaty na Wschodniej”

W programie realizowane są zajęcia w trzech tematach:
„Świat w opowieści” – prezentacja bogatej i różnorodnej tradycji literatury ustnej wielu regionów świata; odtwarzanie tradycyjnych narracji i dawnych praktyk opowiadania; wspólne budowanie opowieści jako atrakcyjnej formuły poznawania kulturowej różnorodności i okazja do budowania międzykulturowego dialogu.

„Cały świat na talerzu! Smaki, zwyczaje, tradycje” – prezentacja kulturowych kontekstów praktyk kulinarnych traktowanych jako swoisty system komunikacyjny, dzięki któremu manifestujemy swoją kulturową odrębność; ukazywanie znaczeń i symboliki posiłków poprzez przykłady z różnych kultur i ich interpretację (jedzenie codzienne i świąteczne, smaki tradycyjne i zapożyczone, mody żywieniowe i pokarmowe tabu).

„Każdy inny, wszyscy fajni” – prezentacja różnic w doświadczaniu codzienności przez najmłodszych mieszkańców różnych kontynentów; ukazanie różnorodności kulturowej na przykładach dotyczących pożywienia, systemu edukacji, sposobu spędzania wolnego czasu itp.

Współpraca realizowana od 2015 roku. Zajęcie prowadzone są przez pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, mgr Anna Deredas) oraz studentów i doktorantów ze Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ WAGABUNDA.

Virako Sp. z o.o. – projekt Monopolis
https://monopolis.lodz.pl/

Projekt „Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie” – badania realizowane w latach 2014–2017 przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz Instytut Archeologii UŁ w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.

Celem podjętych działań było przede wszystkim zebranie i opracowanie przekazów ustnych, pisanych, fotograficznych, archiwalnych nie tylko dokumentujących historię Łódzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos”, lecz również przedstawiających zawodowe biografie pracowników Monopolu, czyli osób, których życie splecione było z działalnością przedsiębiorstwa. W ramach programu badawczego przeprowadzono wywiady etnograficzne z byłymi pracownikami, podczas których zbierano wspomnienia i opowieści o ich pracy. Ponadto zorganizowano wśród mieszkańców Łodzi zbiórkę artefaktów związanych z dawnym przedsiębiorstwem monopolowym oraz jego pracownikami. Przekazane lub wypożyczone pamiątki, materialne relikty niedawnej przeszłości, skategoryzowano (przedmioty, fotografie, dokumenty prywatne i oficjalne, dokumenty branżowe i prasowe) oraz zinwentaryzowano.

Koordynatorami projektu byli prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska i dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz dr Olgierd Ławrynowicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W realizacji projektu wzięli udział studenci oraz doktoranci Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

W 2018 roku ukaże się publikacja, która powstała na podstawie zgromadzonych materiałów.

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/10,88279,17734361,monopolis-pamiatki-z-lodzkiego-polmosu.html

https://plus.dzienniklodzki.pl/magazyn/kocham-lodz/a/od-polmosu-do-monopolis-czyli-sipinska-i-metoda-na-himilsbacha,12095070

https://www.radiolodz.pl/posts/7902-monopolis-odkrywa-lodzki-polmos

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,17989728,Monopolis__Wspomnienia_po_dawnym_lodzkim_Polmosie.html

https://www.bazabiur.pl/informacje-prasowe-monopolis-w-duchu-lodzi.html

Widzewskie Domy Kultury
http://www.wdk.pl/

Udział w badaniach dotyczących potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, w ramach projektu „Widzewski Bank Pomysłów na Kulturę” – program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

Badania przeprowadzone zostały w 2017 roku przez członków Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ WAGABUNDA, pod opieką dr Aleksandry Krupy-Ławrynowicz.

Projekt „Grembach we wspomnieniach i źródłach” to cykl działań badawczych (badania etnograficzne) i animacyjnych realizowanych na Widzewie, poświęconych historii łódzkiego osiedla potocznie nazywanego Grembach oraz znajdującej się na jego terenie Fabryki Nici „Ariadna”. Badania polegają na zbieraniu i opracowywaniu przekazów ustnych, pisanych, fotograficznych, archiwalnych wpisujących się w historię miejsca, biografie mieszkańców i pracowników. 

Badania rozpoczęły się w 2017 roku. Koordynatorami projektu są prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska i dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. W projekcie, w roli wykonawców, biorą udział studenci IEiAK UŁ.

 

Wydawnictwo Meble.pl Sp. z o.o.
http://www.wydawnictwo.meble.pl/

„Polskie Wnętrze. Trendy nowoczesności” to wspólny projekt badawczy Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwa meble.pl. Przeprowadzony został w 2015 roku w Łodzi i regionie łódzkim. Celem badania było uchwycenie aktualnych tendencji w zakresie aranżacji polskiego wnętrza domowego oraz ustalenie, czym kierują się klienci planując inwestycje i dokonując ostatecznych wyborów.

Projekt wpisuje się m.in. w założenia antropologii projektowania (design anthropology), która jest interdyscyplinarną praktyką pozwalającą badaczom oraz projektantom zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów i przestrzeni – poprzez rozpoznanie ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, rytmów porządkujących codzienność, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na doświadczenie przestrzeni i użytkowanie przedmiotów.

Koordynatorami projektu byli: dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Damian Kasprzyk – etnolodzy, antropolodzy kultury z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. W projekcie, w roli współwykonawców, wzięli udział studenci i doktoranci IEiAK UŁ. Raport z przeprowadzonych badań został opublikowany i zaprezentowany przez koordynatorów projektu podczas Łódź Design Festival – Trend Meeting. Feel Free. Badania nad wolnością pod patronatem „Księgi Trendów” (17.10.2015).