„Wyobrażenia czasu, czas wyobrażony” – KONFERENCJA ONLINE

Już za niecały miesiąc (12-14 czerwca) zaczyna się współorganizowana przez nasz Instytutu konferencja naukowa „Wyobrażenia czasu, czas wyobrażony”.

Badacze z Polski, Francji, Węgier, Irlandii, Niemiec, Szkocji, Grecji, Rumunii, Serbii, Hiszpanii i Włoch spotkają się online.

Wydarzenie organizowane jest w ramach XXXII konferencji FER-EURETHNO przy Radzie Europy i II konferencji francuskiej grupy roboczej International Society for Ethnology and Folklore / Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore.

więcej informacji o konferencji

Organizatorzy polscy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawczego Oddział w Łodzi w partnerstwie z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorzy zagraniczni: FER-EURETHNO – francuska grupa robocza przy International Society for Ethnology and Folklore / Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore.