„Wyobrażenia czasu, czas wyobrażony” – PO KONFERENCJI

Ponad 30 wystąpień, 3 dni dyskusji w 3 językach, badacze z 8 krajów – wczoraj zakończyła się współorganizowana przez nasz Instytutu międzynarodowa konferencja naukowa „Wyobrażenia czasu, czas wyobrażony”.

Spotkaliśmy się online, by porozmawiać o temporalności w ciągle zmieniających się kontekstach społeczno-kulturowych, historycznych, geograficznych. Zapoznaliśmy się z projektami badawczymi realizowanymi m.in. we Francji, Irlandii, Serbii, Grecji i w Polsce. Dyskutowaliśmy o teorii i metodzie, o rozmaitych, także nowych kategoriach czasu obecnego w kulturowych praktykach i reprezentacjach. Mówiliśmy też wiele o dylematach badawczych oraz inspiracjach na przyszłość.

To był bardzo interesujący oraz intensywny weekend.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji!
Nos grands remerciements à toutes personnes qui ont pris part a la conférence!
Thank you to everyone who attended the conference!

Więcej migawek oraz więcej informacji o konferencji >>>

Wydarzenie zorganizowali: