Zakład Antropologii Kulturowej

PRACOWNICY

prof. UŁ dr hab. Marcin Kępiński – kierownik Zakładu

prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

prof. dr hab. Wiesław Puś

dr Sebastian Latocha

dr Alicja Piotrowska

OBSZARY BADAŃ

Antropologia symboliczna

Badamy: przejawy struktur mitycznych, myślenia magicznego oraz formy egzystencji symbolu i rytuału w różnych sferach kultury tradycyjnej i kultury współczesnej – ontologii, wiedzy, wyobraźni, literaturze, plastyce, filmie, fotografii, reklamie.

Antropologia medyczna

Badamy: pluralizm medyczny w Polsce, sektor wiedzy popularnej i nieprofesjonalnej systemu medycznego (m.in. wiedzę potoczną o transplantacji narządów, tkanek i komórek), społeczne i kulturowe aspekty chorób i niepełnosprawności (m.in. migreny, jąkania się).

Transhumanizm i technicyzacja kultury

Badamy: przejawy posthumanizmu i transhumanizmu w kulturze współczesnej, technoestetykę, sztukę antropotechniczną, bioart, sztukę elektroniczną, cyberprzestrzeń, rzeczywistość wirtualną (VR), sztuczną inteligencję (AI) i kulturowe kody technologii cyfrowych.

Antropologia pamięci

Badamy: pamięć PRL-u i stanu wojennego.

Współczesna kultura Podhala

Badamy: emanacje „wzmożonej tożsamości” w różnych sferach kultury współczesnego Podhala.

Historia i kultura XIX i XX wieku

Badamy: historię Żydów polskich, historię społeczno-gospodarczą na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.