Zakład Antropologii Kulturowej

PRACOWNICY

dr hab. Marcin Kępiński – kierownik Zakładu

prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska

dr Sebastian Latocha

prof. dr hab. Wiesław Puś

 

OBSZARY BADAŃ

Antropologia symboliczna

Badamy: przejawy struktur mitycznych, myślenia magicznego oraz  formy egzystencji symbolu i rytuału w różnych sferach kultury tradycyjnej i kultury współczesnej – ontologii, wiedzy, wyobraźni, literaturze, filmie, sztuce.

Antropologia medyczna

Badamy: współczesne oblicza pluralizmu medycznego, potoczną wiedzę o praktykach ratowania ludzkiego zdrowia i życia (m.in. o krwiodawstwie czy transplantacji narządów, tkanek i komórek), popularne, zdroworozsądkowe koncepcje zdrowia i choroby niemieszczące się w ramach biomedycyny, kulisy medycyny domowej (np. w kontekście migreny).

Transhumanizm i technicyzacja kultury

Badamy: przejawy posthumanizmu i transhumanizmu w kulturze współczesnej, technoestetykę, sztukę antropotechniczną, bioart, sztukę elektroniczną, cyberprzestrzeń, rzeczywistość wirtualną (VR), sztuczną inteligencję (AI) i kulturowe kody technologii cyfrowych.

Antropologia pamięci

Badamy: pamięć PRL-u i stanu wojennego.

Współczesna kultura Podhala

Badamy: emanacje „wzmożonej tożsamości” w różnych sferach kultury współczesnego Podhala.

Historia i kultura XIX i XX wieku

Badamy: historię Żydów polskich, historię społeczno-gospodarczą na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.