„Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” (ZWAM) – zaproszenie do publikowania

Przekazujemy zaproszenie do publikowania w kolejnym tomie „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, czyli czasopiśmie, które stara się być forum współpracy i wymiany międzynarodowej myśli naukowej w obszarach muzeologii/antropologii kulturowej.

Wszystkie ważne szczegóły >>>

Na teksty Redakcja czeka do 30 kwietnia 2021 r.