„Zdalny student – zdalny nauczyciel” – po pierwszym etapie PROJEKTU

W roku akademickim 2019/2020 realizujemy na naszym Wydziale projekt badawczy „Zdalny student – zdalny nauczyciel”, którego głównym celem jest poznanie opinii studentów i wykładowców wszystkich kierunków Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na temat tzw. zdalnego nauczania.

Koordynatorkami tego przedsięwzięcia są prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Krystyna Piątkowska i dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz.

Za nami pierwszy etap działań, w którym w roli młodych badaczy wzięli udział studenci i studentki z naszego Instytutu.

W badaniu pytaliśmy respondentów o ich funkcjonowanie w kontekście zamkniętej uczelni w wyniku pandemii COVID-19, zmuszającej do zmian w przekazywaniu i pobieraniu wiedzy; relacje międzyludzkie i problemy wynikające z braku kontaktów w realnej rzeczywistości z wykładowcami i uczestnikami zajęć akademickich; sposoby realizacji programów studiów; trenowanie umiejętności społecznych; sposoby organizacji przestrzeni pracy oraz nauki itd.

Efektem tych prac jest raport badawczy, który nie powstałby, gdyby nie życzliwość i poświęcony czas naszych respondentów, którzy odpowiedzieli na ankietę i zgodzili się wziąć udział w przeprowadzanych wywiadach etnograficznych. Wszystkim bardzo dziękujemy!

W lutym 2021 roku rozpoczynamy drugi etap badań. Wiosną planujemy udostępnić raport końcowy wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Mamy nadzieję, że i tym razem będziemy mogli liczyć na Państwa zaangażowanie.