Zdalny student – zdalny nauczyciel

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Krystyna Piątkowska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, studentki oraz studenci etnologii i antropologii kulturowej

od 2020 roku

O projekcie

Projekt badawczy pt. Zdalny student – zdalny nauczyciel ma na celu poznanie opinii studentów i wykładowców wszystkich kierunków Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na temat tzw. zdalnego nauczania.

Interesują nas zalety i mankamenty takiej opcji funkcjonowania w kontekście uczelni i zdobywania wiedzy, problemy wynikające z braku kontaktów w realnej rzeczywistości z wykładowcami i uczestnikami konkretnych zespołów – całych lat, jak i małych grup ćwiczeniowo-warsztatowych, realizacji programów, relacji międzyludzkich, trenowania umiejętności społecznych, poczucia przynależności i utraty możliwości oswajania przestrzeni, być może zawieszenia w próżni aksjologicznej i egzystencjalnej. Pytamy o refleksje na temat sytuacji, która kreuje się na naszych oczach, rozwija, modyfikuje i dostosowuje do kolejnych wersji zaleceń oraz nakazów związanych z pandemią, której przecież nikt nie przewidział, a ona na zawsze zmieni zasady akademickiej egzystencji.

Ze względu na możliwości badawcze projekt dotyczy studentów i studentek oraz wykładowców i wykładowczyń tylko Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Jego pierwsza edycja rozpoczęła się 24 września i potrwa do 23 października 2020 roku.

W badaniach wykorzystujemy dwa narzędzia: ankietę i swobodny wywiad etnograficzny.

Na podstawie zebranych materiałów sporządzimy raport, który będzie fundamentem do wypracowania jak najlepszej formuły studiowania i aktywności akademickiej w tym niezwykłym czasie, ale da również możliwość zastosowania w przyszłości nowych, innowacyjnych standardów pracy.

Zachęcamy wykładowców i wykładowczynie oraz studentów i studentki do wzięcia udziału w naszych badaniach w roli informatorów. Procedura badawcza gwarantuje pełną anonimowość.