ZESZYTY WIEJSKIE – zaproszenie do nadsyłania tekstów

Przekazujemy zaproszenie do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Zeszytów Wiejskich” (t. XXV, 2019 rok).
Redaktor naczelny: dr Damian Kasprzyk (IEiAK UŁ)

Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2019 (call for papers)

Strona internetowa czasopisma: http://www.zw.uni.lodz.pl/